Kategorije na osnovu ličnog obrazovanja i usavršavanja:

 1. Administrativne i slične usluge
 2. Bankarstvo
 3. Državna služba i uprava
 4. Ekonomija i finansije
 5. Menadžment i upravljanje
 6. Računovodstvo-Revizija

KATEGORIJE ZA KOJE NEMAM OBRAZOVANJE, ALI BI SE ŽELIO SA TIM BAVITI:

 1. Grafički dizajn
 2. Građevinarstvo
 3. Konsalting
 4. Programiranje
 5. Nauka – Istraživački rad
 6. Nekretnine
 7. Poljoprivreda