Best Programming Language to learn in 2019

 

 • Phyton – najlakši za naučit
 • C++
 • R
 • SQL
 • Java
 • PHP
 • JavaScript

PHYTON

IT KARIJERA ZA MENE

Backend developer

Backend developeri rade na dijelu softvera koji nije vidljiv krajnjim korisnicima, a koji omogućava da softver funkcionše. Prilikom rada na softveru, Backend developeri moraju uzeti u obir veliki broj parametara i imati na umu na koji način su ti parametri povezani. Da bi bili upješni u radu, Backend developeri moraju moraju imati izraženu sistematičnost u radu i biti u mogućnosti da se bave detaljima. Iako rade u timu, potrebno je da Backend developeri budu u mogućnosti da samostalno obavljaju svoj posao.

Top 5 programskih jezika za Backend developere

 • PHP
 • Python
 • Ruby
 • Java 
 • Rust